Vaiko vardas parodo tėvų išmintį ir ambicijas interviu su etnologe G.Kadžyte

Visada įdomu pažvelgti į praeitį, kad suprastume mūsų dabartį. Kaip vaikui buvo parenkamas vardas anksčiau, kuo tikėta? Kas yra tradicinis lietuviškas vardas? Šiuos klausimus uždavėme žinomai etnologei Gražinai Kadžytei.
© Shutterstock nuotr.

Atsisiųskite mobiliąją programėlę


Parsisiųskite programėles telefonams štai čia: „iPhone“, „Android“. Draugaukime ir Facebooke!

Kas buvo pirma - žmogaus vardas ar pavardė?

Pirmiausia buvo žmogaus vardas, paskui pavardė. Pirmiausia žmogus turėjo būti įvardytas kaip vienas bendruomenės narių. O kai žmonių padaugėjo, kad galima būtų atskirti vieno vardo žmones, pridėdavo jiems pravardes pagal tėvų vardus, jų pačių būdą, pomėgius, kokį nors susijusį įvykį... Iš jų ir kilo pavardės, kai atsirado būtinybė žmones registruoti.

Tai dabar yra priešingai: pirma eina žmogaus pavardė, tik paskui vardas. Tačiau jo reikšmės niekas negali nuneigti. Kad skirtųsi vienas nuo kito šeimos nariai, ką tik gimusiam naujam duodamas vis kitas vardas. Vadinasi, vardai labai reikalingi.

Ar tiesa, kad anksčiau tikėta nepaprasta vardo galia?

Dar ir XX a. pr. buvo užrašyta tokių etnografinių pastebėjimų, kad kol būdavo nekrikštytas, kol vardas neįrašytas į bažnytines knygas, prie kūdikio lopšio, kad jo neužpultų piktosios dvasios, buvo  budima visą naktį, deginama žvakė. Buvo tikima, kad per krikšto vardą žmogus gauna šventąjį globėją. Todėl buvo labai skubama kūdikį pakrikštyti. Tėvai kokią trečią jo gyvenimo dieną kūmams į ausį pašnibždėdavo naujo šeimos nario vardą ir šie lėkdavo į bažnyčią jo krikštyti. Krikštas ir yra ne kas kita, kaip vardo davimas kūdikiui. Grįžę kūmai jau visiems garsiai  ištardavo kūdikio vardą.

Ar vardas galėjo būti paveldimas?

Kalbėkime apie kilmingus žmones. Tarkim, yra viena pavardė. Tačiau kilmingų giminių galėjo būti kelios šakos. Kad jos nesusipainiotų, šeimos pradininko vardas dažniausiai buvo paveldimas: tėvas perduodavo vardą  vyriausiam savo sūnui, o mama - vyriausiai savo dukteriai, jei imsime moteriškos giminės kilmingąją liniją.

Vyriausias sūnus iki šiol gali būti krikštijamas savo tėvo vardu. Vyriausia duktė - savo mamos vardu. Taip yra pagal paprotinę teisę. Jauniausiam duoti giminės paveldėtą vardą būtų keblu, nes nežinia, kuris vaikas bus jauniausias. Vidurinėliai vaikai paprastai neturi labai apibrėžtų teisių. Net jei kalbėtume apie žolininkų, užkalbėtojų dinastijas, senosios medicinos, užkalbėjimų paslaptis, likimines žinias dažniausiai paveldėdavo arba vyriausias, arba jauniausias vaikas.

Kaip kilo tradicija duoti vaikui du vardus?

Tai kilmingų šeimų tradicija. Ji gyvavo ne tik Lietuvoje,  bet ir visoje Europoje. Galėjo būti duodami ne tik du vardai, bet ir daugiau. Jei tuokdavosi dvi kilmingos giminės, kūdikis galėjo gauti du kilmingus vardus. Jei dar giminės herbe buvo nurodytas koks nors šventasis ar globėjas, reikėjo vaikui pridėti ir tą vardą. Yra tokia ispanų juokų pasakaitė. Joja kilmingas bajoras, labai pavargo, mato lange žiburėlį, beldžiasi į namo, kuriame gyveno viena senutė, duris, prašo nakvynės. O senutė ir klausia: „O kas prašo?" - „Tai Chosė Marija Bernardas Sebastianas Enrikė... del Frančesko..." Senutė klausė klausė ir sako, kad vieną ar du ji galėtų priimti, bet šitokio gausaus pulko tikrai neturėsianti kur apnakvinti.

XX a. pradžioje tapo prestižo reikalu vaikui duoti tautinį vardą: Gediminas, Vytautas, Gintautas, Gintvilė, Birutė ir pan.
Etnologė Gražina KADŽYTĖ

Paprasti žmonės kitaip suprato vardą. Jiems jis buvo tam tikro žmogaus ženklas ir jo nepainiodavo. Paprasti žmonės, kurdami pasakojimus, pasijuokdavo ir iš tų gausybės vardų, kurie buvo būdingi senosioms gentims. Senovėje, kai dar buvo gentinė santvarka, vaikystėje vaikas gaudavo konkretų vardą: „Tas, kuris buvo labai laukiamas tėvų" arba „Tas, kuris yra toks, toks ir toks"... Yra išlikę pasakojimų, kad jei tėvai norėdavo, jog toks vardas būtų įvardytas visas, tai, atsitikus nelaimei, kol kiti apie ją praneša, vardo savininką jau būna per vėlu gelbėti. Per daug laiko praeidavo, kol būdavo ištariamas.

XIX a., prasidėjus Lietuvos nacionaliniam atgimimo judėjimui ir vėliau, ypač I Lietuvos Respublikos metais, XX a. pr., tapo prestižo reikalu vaikui duoti tautinį vardą: Gediminas, Vytautas, Gintautas, Gintvilė, Birutė ir pan. Tuomet krikšto metrikų knygose galėjo būti įrašomi du vardai: tautinis ir  krikšto.

Vaikas paprastai buvo šaukiamas pirmu vardu, pagal tai, kaip buvo įrašyta knygose. Tačiau jei užaugęs žmogus nuspręsdavo, kad jam tinkamesnis antras vardas, tuomet galėjo pasivadinti šiuo. Tačiau tai visada lemia sumaištį, mat vardas ir žmogus laikui bėgant tarsi suauga į viena, susitapatina.

Vaiko vardas parodo tėvų išmintį ir ambicijas <sup style="color: #ff0000;">interviu su etnologe G.Kadžyte</sup>
© Vida Press

Kokie žinomi kiti populiarūs būdai vaikui duoti vardą?

Tradicinė šeima galėjo žiūrėti savo papročių, tarkim, jei turėjo savo šeimos ar giminės vardyną, kuriame buvo pageidautini šeimos ar giminės vardai. Vardas galėjo būti duodamas nusipelniusio giminės ar šeimos nario garbei, tas giminaitis netgi galėjo būti kviečiamas vaiko krikštatėviu. Buvo tikima, kad vaikas paveldi savo krikšto tėvų savybes. Todėl tai turėjo būti žmonės beveik be priekaištų. Žmonės tikėjo, kad vardu galima bent iš dalies sumodeliuoti sėkmingą, prasmingą vaiko gyvenimą. 

Ar kūdikį pavadindavo ir pagal kalendoriaus lapelyje esantį vardą, ką tai reiškė?

Buvo tikėta, kad tos dienos šventasis, kurio vardą gauna kūdikis, taps jo globėju. Kuo globėjų daugiau, tuo kūdikiui geriau. Juk gyvenime tiek daug įvairių pagundų...

Ar vardadieniai anksčiau buvo didelė šventė?

Vardas yra tas pirminis dalykas, kuris parodo žmogų esant žmogumi. Anksčiau buvo plačiai švenčiamos Antaninės, Petrinės, Joninės, Povilinės, Oninės ir visos kitos vardinės, mat vardynas buvo tradicinis, per šimtmečius kiekvienam vardui numatęs vietą kalendoriuje. Tačiau vardines išnaikino ateizmo diktuojamas sambūvis: kaipgi švęsi tai, kas krikščioniška, siejasi su religija. Tada šias šventes pakeitė gimimo dienos, nors pačių populiariausių, tarkim, Jonų, vardinių paprotys dar ilgai gyvavo.

Buvo tam tikrų žaidimų vardinių proga: varduvininkas arba būdavo pats apvainikuojamas, arba ant jo durų, jei tai kaimo sodyba, paslapčia iš vakaro buvo užkabinamas vainikas. Žmogus turėjo atspėti, kas tai padarė, ir padėkoti. Taip buvo tarsi patikrinamas, ar žino, kas jo tikrieji draugai.

Vaiko vardas parodo tėvų išmintį ir ambicijas <sup style="color: #ff0000;">interviu su etnologe G.Kadžyte</sup>
© Vida Press

Ar tiesa, kad yra vyriški ir moteriški vardai?

Vyriškas vardas turėdavo moterišką atitikmenį ir priešingai. Senovės Romos sutuoktuvių formuluotė buvo tokia: „Kur tu, Kajau -  ten aš, Kaja." Tai rodo, kad vyras ir moteris tarsi  sujungiami į vienetą. Ten, kur susijungia moteris ir vyras, gimsta vaikai, jų sukurta šeima simbolizuoja mažą pasaulio modelį.

Ką rodo vardo mažybinės formos?

Mažybinės vardo formos reiškia ne tik mažą, bet ir mylimą žmogų. Mano amžinatilsį krikšto mama buvo vardu Valerija, tačiau ji buvo miela, gera, todėl ją visi vadino tik Valiute, netgi tada, kai sulaukė 99 m. Lietuvių kalboje mažybinės formos kartu rodo ir malonines formas. Todėl ir močiutė gali būti Aldutė, Genutė. Tai labai gražu.

Jei tėvai nori vaikui duoti nelietuvišką vardą, turėtų paimti atitinkamos kalbos arba tarptautinių žodžių žodyną ir pasižiūrėti, ką tas vardas reiškia.
Etnologė Gražina KADŽYTĖ

Dokumentuose mažybinės formos vartotinos atsargiau, pergalvojant vardo skambesį. Tačiau, tarkim, dėl Birutės mes juk neabejojame.

Kas yra tikrai lietuviškas vardas? Kartais tėvai mano, kad vaikui davė lietuvišką vardą, bet paaiškėja, kad jo kilmė toli gražu nėra lietuviška.

Lietuviški vardai yra visi tie, kurie nuo seno, tradiciškai vartojami Lietuvoje, yra įaugę į jos istoriją, literatūrą. Yra lietuviški krikščioniški vardai, yra lietuviški tautiniai vardai.

Jūsų patarimai, kaip tinkamai parinkti vaikui vardą.

- Nelabai svarbu, ilgas ar trumpas vardas parenkamas vaikui. Iš patirties, iš tautosakos žinome, kad žmonės puikiai moka ilgą vardą sutrumpinti, o trumpą ilginti maloninėmis formomis. Tačiau labai praverstų jį suderinti su pavarde (garsiai ištarti, įsiklausyti), kad skambėtų sklandžiai, ritmingai, kad nerėžtų ausies tarimas, neatrodytų keistas ar juokingas žodžių junginys.

- Patogiausia  vaikui duoti tradicinį vardą. Yra išleistas Kazimiero Kuzavinio ir Bronio Savukyno „Lietuvių vardų kilmės žodynas". Ten vardai patikrinti laiko, surašytos jų reikšmės. Sekdama šia knyga, liturginiais vardynais, konsultuodamasi su kalbininkais „Kalendoriaus" leidykla išleido net 4 laidas „Vardų kalendoriaus", vėliau pervadinto „Vardadienių knyga".

- Jei tėvai nori vaikui duoti nelietuvišką vardą, turėtų paimti atitinkamos kalbos arba tarptautinių žodžių žodyną ir pasižiūrėti, ką tas vardas reiškia, kad paskui vaikas dėl jo netaptų pašaipų objektu. 

- Vaiko vardas parodo tėvų išmintį, nuosaikumą, ambicijas. Poetas Gediminas Astrauskas yra parašęs šia tema posmelį: Kažkoks krikštatėvis miklus/Išrado vardą Doremijus/ Ir jauną mamą nuramino:/ - Bus, ponička, muzikalus.

- Jei vaikui duosime Ąžuolo vardą, nebūtina tikėtis, kad užaugs stiprus, galingas, kaip dainuojama. Pasidairykime po girią: ąžuolų yra įvairių - ir stiprių, šakotų, ir palaužtų, ir paliegusių, tankmėse užgožtų...

- Svarbiausia žmonijos patirtis ir išmintis: ne vardas puošia žmogų, bet žmogus - vardą.

Naujienų prenumerata

Naujagimis

Mamos atvirauja: kokio vardo niekada neduočiau savo vaikui (143)

Mamos atvirauja: kokio vardo niekada neduočiau savo vaikui
Vieni labai atidžiai renka vardą savo vaikui – žiūri reikšmę, kreipia dėmesį net į skambesį ar derina prie pavardės, kiti nesivadovauja jokiais kriterijais, svarbu tik, kad, anot jų, būtų gražu. Klausiame mamų – kuo remdamiesi davėte savo vaikams vardus, ar kreipėte dėmesį į jų reikšmes? Kokio vardo niekada neduotumėte savo vaikui?

Vaikus žindančios moterys kviečiamos tapti motinos pieno banko donorėmis (6)

Vaikus žindančios moterys kviečiamos tapti motinos pieno banko donorėmis
Kovo 8 dieną Vaikų ligoninėje, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale pradeda veikti Donorinio motinos pieno bankas (www.pienobankas.lt).

Ko Suomijos gimdyvėms gali pavydėti lietuvės (7)

Ko Suomijos gimdyvėms gali pavydėti lietuvės
80 metų Suomijoje sėkmingai vykdoma Kūdikio kraitelio programa. Jos esmė - kiekviena nėščioji, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, gauna dovanų kraitelį, kuriame – reikalingiausi daiktai naujagimiui bei pačiai šeimai.

Kaip gimusį vaiką užregistruoti neišėjus iš namų (4)

Kaip gimusį vaiką užregistruoti neišėjus iš namų
Lietuviai, susilaukę naujagimio, jį užregistruoti gali internetu, tačiau 90 proc. tėvų Lietuvoje tai daro lankydamiesi valstybinėse įstaigose.

Fotografė atskleidžia 3 gudrybes, kaip fotografuoti naujagimius (3)

Fotografė atskleidžia 3 gudrybes, kaip fotografuoti naujagimius
Naujagimius fotografuojanti Rūta Auškalnė dalijasi patarimais, kaip namų sąlygomis fotografuoti ką tik gimusius kūdikius.

Paaiškėjo populiariausi 2016 metų berniukų ir mergaičių vardai (68)

Paaiškėjo populiariausi 2016 metų berniukų ir mergaičių vardai
VĮ "Registrų centras" pateikia populiariausius 2016 metų naujagimių vardus.

10 reikalingiausių daiktų kūdikio kraiteliui (9)

10 reikalingiausių daiktų kūdikio kraiteliui
Kūdikio atėjimui į šeimą ruošiamės ne tik psichologiškai – lankome kursus, skaitome straipsnius, tačiau, artėjant gimdymo dienai, vis daugiau laiko skiriame ir kraitelio paruošimui.

Kai renkame vaikams vardus, turime paisyti svarbiausių taisyklių (69)

Kai renkame vaikams vardus, turime paisyti svarbiausių taisyklių
Vieni vardai „ateina" greitai, vos pažvelgus į gimusio mažylio akis, kitus tėvai nešiojasi širdyje daug metų, o būna ir taip, kad ilgą laiką „nelimpa" nė vienas... Ar renkant vardą svarbus tik jo skambesys?

Kokią akių spalvą paveldės jūsų vaikas? (12)

Kokią akių spalvą paveldės jūsų vaikas?
Tai, kokią akių spalvą paveldės vaikas, priklauso nuo įvairių veiksnių. Svarbiausia taisyklė: akių spalvą nulemia paveldėti tėvų genai.

Nustebsite, ką moka ir sugeba ką tik gimęs kūdikis (11)

Nustebsite, ką moka ir sugeba ką tik gimęs kūdikis
„O kas bus, jei man gimdymo namuose sukeis kūdikius ir aš neatpažinsiu savojo?“ – kartais nerimauja būsimosios mamos. Nuogąstauti neverta, tai neįmanoma. Šiandien beveik neabejojama, kad gimęs naujagimis... pažįsta savo mamą ir tėtį.

Renkame vaikui vardą: kurie vardai atneša laimę (50)

Renkame vaikui vardą: kurie vardai atneša laimę
Racionalistai, be abejonės, pasakys, kad vardas - tai tik skambus raidžių derinys. Nepaisant to, socialinė vardo reikšmė išties didelė - jis gali atskleisti žmogaus tautybę, kilmę ar net tikėjimą.

20 vardų, kurie primena geografinius vietovardžius (18)

20 vardų, kurie primena geografinius vietovardžius
Kai kurie vardai primena geografinius vietovardžius – miestus, upes ar šalis. Jūsų dėmesiui – 10 ir Lietuvoje sutinkamų tokių vardų.

Kodėl gimę kai kurie naujagimiai pageltonuoja? (1)

Kodėl gimę kai kurie naujagimiai pageltonuoja?
Apie 80 procentų naujagimių daugiau ar mažiau pageltonuoja. Ką svarbu žinoti apie naujagimių geltą, pasakoja dr. Eglė Markūnienė, šeimos klinikos "Sveika pradžia" gydytoja neonatologė.

Lietuvoje kuriamas pirmasis motinos pieno bankas

Lietuvoje kuriamas pirmasis motinos pieno bankas
Lietuvoje kuriamas pirmasis motinos pieno bankas. Iniciatyvą palaiko ir žinomos Lietuvos šeimos.

Paaiškėjo populiariausieji šių metų vaikų vardai (158)

Paaiškėjo populiariausieji šių metų vaikų vardai
Kokiais vardais gimusius vaikus dažniausiai pavadina šiandieniniai tėvai? Paaiškėjo 2016 metų pirmojo pusmečio populiariausiųjų vardų statistika.