Registracija į darželį: ką verta žinoti?

(1)

Jei norėtumėte, kad vaikas pradėtų lankyti valstybinį darželį, prašymą galite parašyti kad ir dabar. Vilniaus savivaldybė informuoja, kad prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje (toliau – IS) registruojami nuolat, o prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturi.

Registruoti vaiką į darželį galima internetu prisijungus https://svietimas.vilnius.lt/. Čia taip pat galima pasitikrinti, kurioje eilės į darželį vietoje yra jūsų mažylis. Grupės sudaromos balandžio mėnesį, todėl norint lankyti 2020 m. rugsėjį, reikia užsiregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios. Eilės sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas nėra svarbus. Aukščiau nurodytoje svetainėje pateikiama informacija ir apie vaiko vietą eilėje.


Eilėje į pageidaujamą darželį pirmenybė teikiama:


- vaikams, kurių vieno iš tėvų/globėjo deklaruota gyvenamoji vieta yra darželiui (į kurį pretenduojate) priskirtoje teritorijoje ir ne mažiau nei 2 metus. Prioritetas teikiamas pagal tėvo/mamos su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamąją vietą arba vietą, jei joje faktiškai gyvenama. Būstas gali būti nuosavas ar nuomojamas, tačiau pastaruoju atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre.


- vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.


- vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą patį darželį (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik tame pačiame darželyje, kurį tuo metu lanko brolis ar sesuo).


- vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų/globėjų, jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu (pridedami skenuoti dokumentai).


- vaikams, kurių vienas iš tėvų/globėjų mokosi bendrojo ugdymo mokykloje.


- vaikams, kurių vienas iš tėvų/globėjų turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;


Be eilės priimami ir perkeliami iš vienos įstaigos į kitą:


- vaikai, kuriems Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas.


- įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu).


- to paties darželio darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai.


- du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai.


- užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai.


Kaip sužinosite, ar vaikas pateko į darželį?


Kaip informuoja Vilniaus savivaldybė, vaikai į naujas grupes priskiriami nuo einamųjų metų balandžio 18 d. iki balandžio 30 d. Atsiradus galimybėms, grupės gali būti formuojamos visus metus. Jūs būsite informuoti jūsų pasirinktu informavimo būdu: SMS žinute ir/arba el. paštu.


Registruojant prašymą, sistemoje pateikiama informacija, kad nėra tinkamos grupės pagal vaiko amžių. Kodėl?


Prašymą galima registruoti tik į grupes, kuriuos yra suformuotos darželyje, ir kurios atitinka vaiko amžių tai dienai, kurią pageidaujama pradėti lankyti darželį. Nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki balandžio 10 d. tėvai/globėjai turi galimybę pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės tėvai (globėjai) turi teisę pakeisti prašymą.


Jei vaikas šiuo metu lanko privatų arba pusiau privatų darželį ir laukia eilės į valstybinį darželį, ar dėl to gali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilėje?


Dėl šių priežasčių vaikas negali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės.


Kiek kartų galima registruoti vaiką iš naujo?


Tėvai/globėjai du kartus pateikę prašymą IS ir atsisakę pasiūlytos vietos (nepasirašę sutarties), turi teisę pateikti prašymą praėjus ne anksčiau nei 6 mėnesiams nuo paskutinio priskyrimo į darželį datos.


Daugiau informacijos apie registraciją į darželius rasite Vilniaus savivaldybės puslapyje čia.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis