„Žindymui draugiška“ iniciatyva įvertino Lietuvos ligonines: kurios nusipelnė didžiausio mamų palankumo

Nė viena iš ligoninių neužtikrina minimalių sąlygų sėkmingai žindymo pradžiai. Tokią išvadą padarė iniciatyvos „Žindymui draugiška“ iniciatoriai, kurie apklausė beveik tūkstantį 2017 metais Lietuvoje gimdžiusių mamų.


2017 metais Lietuvos ligoninėse gimdžiusių mamų apklausos rezultatai nuliūdino – apibendrinus Iniciatyvos „Žindymui draugiška“ apklausos rezultatus paaiškėjo, kad nei viena ligoninė neišpildo visų kriterijų pagal minimalius reikalavimus, tad nei viena ligoninė neturėtų pretenduoti į Naujagimiui palankios ligoninės išorinį vertinimą. Tuo tarpu 76 procentai mamų sako, kad joms buvo svarbu gimdyti Naujagimiui palankioje ligoninėje.

Pagrindinis Iniciatyvos „Žindymui draugiška“ apklausos tikslas buvo išsiaiškinti, kaip skiriasi mamų patirtis gimdymo ir žindymo klausimais Naujagimiui palankiose ligoninėse ir tokio statuso neturinčiose ligoninėse. Taip pat vienas iš tikslų yra išskirti geriausiai mamų nuomone Naujagimiui palankios ligoninės reikalavimų besilaikančias ligonines ir padėkoti joms už pastangas padedant mamoms sėkmingai žindyti nuo pirmųjų kūdikio gimimo akimirkų bei paskatinti visas ligonines atidžiau laikytis Naujagimiui palankios ligoninės reikalavimų. Šia apklausa siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į žindymo pirmomis dienomis ligoninėje svarbą bei kelti šeimų sąmoningumą žindymo klausimais.

Apklausa buvo sudaryta remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos viešai prieinama Naujagimiui palankios ligoninės (NPL) iniciatyvos medžiaga, 4 dalimi, skirta ligoninių, siekiančių tapti NPL ar siekiančių pakartotinio vertinimo metu gauti NPL vardą, ar bet kuriuo kitu metu, vidiniam įsivertinimui. Šia medžiaga turėtų naudotis visos Naujagimiui palankios ar siekiančios tokiomis tapti ligoninės prieš kreipdamosis išorinio vertinimo ir siekdamos oficialaus pripažinimo.

10 Naujagimiui palankioms ligoninėms keliamų reikalavimų:

1. Įstaiga turi turėti visuotinai priimtinas nuostatas (politiką) apie žindymą ir jo rėmimą. Tos nuostatos turi būti surašytos ir prieinamos visam sveikatos priežiūros bei patarnaujančiam personalui, viešai iškabintos, kad su jomis galėtų susipažinti pacientai.

2. Visas įstaigos personalas – administracija, personalas tiesiogiai dirbantis su pacientais ir patarnaujantis personalas – turi būti išmokytas, kaip įgyvendinti programą.

3. Visos nėščiosios, kurios patenka ar lankosi sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti informuojamos apie žindymo privalumus kūdikiui, motinai, šeimai ir dirbtinio maitinimo trūkumus bei pavojus. Visos nėščiosios turi būti mokomos kaip taisyklingai žindyti ar prireikus rankomis nutraukti pieną.

4. Tuoj po gimdymo inicijuoti motinos ir naujagimio oda prie odos kontaktą ir palikti kūdikį su motina (prižiūrint personalui) neribotam laikui, iki kūdikis pirmą kartą pažįs krūtį, o jei kūdikis nebus žindomas, bent viena valandą. Jei tuoj po gimimo dėl motinos ar kūdikio būklės to padaryti neįmanoma, kūdikis turi būti glaudžiamas prie krūties tuoj pat, kai tai leidžia jo ar motinos sveikatos būklė.

5. Sveikatos priežiūros personalas turi paaiškinti ir parodyti motinai, ką ji turi daryti, kad nemažėtų pieno, jei ji yra atskirta nuo kūdikio.Kiekviena moteris turi būti išmokyta rankomis ištraukti pieną.

6. Kūdikiai turi būti maitinami tik motinos pienu, jei nėra medicininių priežasčių duoti vaistus ar kitą maistą. Žindomiems kūdikiams neturi būti duodama jokio papildomo maisto ar gėrimo.

7. Įstaigoje turi būti sudarytos sąlygos motinai būti su kūdikiu 24 valandas per parą.

8. Kūdikiai turi būti žindomi tiek kartų, kiek jie nori, ir taip ilgai, kiek jie nori – ir dieną, ir naktį.

9. Įstaigoje kūdikiams neturi būti duodami čiulptukai, dirbtiniai spenelių pakaitalai, antspeniai. Jei yra būtina, kūdikiai turi būti maitinami kitais būdais, bet ne iš buteliuko(iš taurelės, švirkštu, pipete, šaukšteliu).

10. Išrašomos iš sveikatos priežiūros įstaigos žindančios motinos turi būti informuojamos apie bendruomenines žindymo paramos ir pagalbos grupes, žindančių mamų savitarpio pagalbos grupes ir pan.

Ligoninės taip pat privalo laikytis Tarptautinio motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodekso ir (po specialių apmokymų) užtikrinti Motinai palankią gimdymo priežiūrą.

Kiekvienas reikalavimas susideda iš kelių aspektų, kurie vertinami atskirai, ir galiausiai sudaro galutinį reikalavimo įvertį – ar ligoninė tinkamai laikosi šio reikalavimo, ar nepakankamai. Oficialiai atliekant vertinimą gali būti tikrinama ligoninės dokumentuose užfiksuota informacija, apklausiamas personalas, ligoninėje esančios ar neseniai buvusios nėščiosios, gimdyvės.

Iniciatyvos “Žindymui draugiška” apklausos anketoje klausimai buvo modifikuojami tam, kad būtų galima iš mamų partirčių ligoninėse sužinoti kaip įgyvendinami NPL reikalavimai. Personalas nebuvo apklausiamas, ligoninės oficialūs dokumentai nebuvo tikrinami. Siekdami geriau išsiaiškinti kaip personalas įgyvendina NPL reikalavimus, kai kuriems reikalavimams uždavėme kelis klausimus, leidžiančius geriau suprasti kaip elgėsi personalas. Pvz., klausimas apie tai, kiek mamų, naudojusių čiulptukus savo iniciatyva, buvo patartos jų nenaudoti, rodo personalo supratimą kaip svarbu čiulptukų vengti, ypač žindymo pradžioje. Kitas klausimas – kiek mamų buvo patartos panaudoti čiulptuką ligoninėje kaip žindymo problemų sprendimą, rodo personalo aktyvų Naujagimio palankios ligoninės reikalavimų nepaisymą.

Panašaus pobūdžio mamų apklausos atliekamos nuo 2010 metų, Naujagimiui draugiškiausiomis ligoninėmis anksčiau yra buvę išrinkti Kauno krikščioniškieji gimdymo namai ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikos.

Per pastaruosius 20 metų 20 000 (28 proc.) gimdymus priimančių įstaigų pasaulyje gavo Naujagimiui palankios ligoninės vardą. Per šį laikotarpį taip pat pastebėta, kad daugėja moterų, žindančių savo vaikus. Tačiau kai kuriose Naujagimiui palankiose ligoninėse šiuo metu stebimas regresas: po pradinės iniciatyvos ir entuziazmo personalas pamažu vėl grįžta prie įprastų, žindymui nepalankių praktikų, o kartu su šiuo reiškiniu ryškėja ir tai, kad mažėja žindomų vaikų. Deja, tai patvirtina ir šiemet atliktas Lietuvos ligoninių tyrimas.

Suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad geriausiai, mamų liudijimu, NPL reikalavimų laikosi Kretingos, Ukmergės ligoninės, Kauno Krikščioniškieji gimdymo namai, Alytaus S. Kudirkos ir Telšių ligoninės.
Lietuvoje iki 2017 metų turėjome 8 Naujagimiui palankias ligonines, nuo 2017 metų rugpjūčio 31 d. šis skaičius padvigubėjo ir dabar turime 16 Naujagimiui palankių ligoninių. Visas Naujagimiui palankių ir siekiančių tokiomis tapti ligoninių sąrašas pateikiamas Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ČIA.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis Lietuvoje 2016 m. 29,6 proc. Kūdikių iki 6 mėnesių buvo žindomi išimtinai, 48 proc. žindomi išimtinai ar iš dalies. Kol kas nepateikiami žindymo duomenys 2017-asiais metais, tad negalime įvertinti Naujagimiui palankių ligoninių skaičiaus padvigubėjimo poveikio žindymo statistikai.

Ką parodė atliktoji apklausa?

Apklausa buvo platinama internetu, socialinių tinkluose, interneto portaluose ir elektroninėse grupėse. Iš viso į apklausos klausimus atsakė 987 mamos, gimdžiusios Lietuvoje 2017 metais. Atsakiusiųjų skaičius apie kiekvieną ligoninę svyravo nuo 1 iki 178 mamų. Vertinimui ėmėme tik ligonines, kuriose gimdė ir anketos klausimus atsakė bent 10 mamų. Dėl šių priežasčių nebuvo vertinamos Jonavos, Kėdainių, Marijampolės, Pasvalio, Raseinių, Trakų ir Vilkaviškio ligoninės. Galutiniai rezultatai skaičiuoti Alytaus apskrities S. Kudirkos, VMKL Antakalnio, Kauno Klinikinei, LSMU ligoninėms, Kauno Krikščioniškiesiems gimdymo namams, Kauno P. Mažylio Gimdymo Namams, Klaipėdos universitetinei, Kretingos, Mažeikių, Panevėžio ligoninėms, Šiaulių Moters ir vaiko klinikai, Tauragės, Telšių Regioninei, Ukmergės Utenos ligoninėms, Vilniaus gimdymo namams, VUL Santaros klinikų Akušerijos ginekologijos centrui.

Mamų atsakymai buvo vertinami taip, kaip reikalaujama savęs įsivertinimo įrankyje, t.y. kriterijui keliami reikalavimai buvo įskaitomi kaip išpildyti, jeigu jie sutapdavo ar buvo didesni su įsivertinimo įrankyje nurodomais procentais.

Žindymui draugiškos ligoninės

Galutiniai rezultatai parodė, kad nė viena iš ligoninių, mamų nuomone, visiškai neįgyvendina visų Naujagimiui palankios ligoninės reikalavimų. Suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad geriausiai, mamų liudijimu, NPL reikalavimų laikosi Kretingos, Ukmergės ligoninės, Kauno Krikščioniškieji gimdymo namai, Alytaus S. Kudirkos ir Telšių ligoninės. Prasčiausiai mamų įvertintas trejetas – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Akušerijos ir ginekologijos centras (neturinti Naujagimiui palankios ligoninės vardo), Šiaulių Respublikinė ligoninė, Moters ir vaiko klinika (turinti Naujagimiui palankios ligoninės vardą) ir Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Akušerijos ir ginekologijos klinika (Antakalnio ligoninė) (neturinti Naujagimiui palankios ligoninės vardo).

Rezultatuose stebima tendencija taip pat rodo, kad mažesnėms ligoninėms (kuriose per metus gimsta mažiau nei 500 kūdikių) geriau sekasi laikytis NPL reikalavimų. Dideliems gimdymo centrams tai daryti sudėtingiau. Išimtis būtų LSMU ligoninė, kuriai NPL reiklavimų laikytis sekasi palyginti geriau lyginant su panašaus dydžio gimdymo centrais.

Taip pat pastebėta tendencija, kad Naujagimiui palankiose ligoninėse mamos gauna geresnę sėkmingą žindymo pradžią skatinančią priežiūrą, siekiančiose NPL vardo – kiek prastesnę, o neturinčiose – prasčiausią.

Paveiksle pateikiama informacija

1 būtų įvertintos tos ligoninės, kuriose gimdžiusių mamų atitinkamas procentas būtų patvirtinęs, kad ligoninėje gavo reikalingą informaciją ar pagalbą. Visos ligoninės, surinkusios "praeinamą" procentą atitinkamu klausimu gautų 1 balą tuo klausimu. Pvz., jeigu 80 proc ar daugiau mamų patvirtina, kad pagalbą pasirinkti žindymo padėtį ir informaciją apie taisyklingą žindymą gavo per 6 val., šiuo klausimu ligoninė įvertinama 1 balu. Jeigu surinkta mažiau kaip 80 proc. patvirtinimų, tuomet skaičiuojama atitinkama vieneto dalis. Klausimų "praeinamas" procentas gali skirtis. Galutinis rezultatas skaičiuotas imant visų klausimų balų vidurkį, kuris ir nulėmė ligoninės vietą žindymui draugiškų ligoninių sąraše.

Geriausiai įvertintos ligoninės bus apdovanotos padėkos raštais už pastangas padėti mamoms sėkmingai žindyti.

Iniciatyvos “Žindymui draugiška” savanorės: Rima Kurtinaitienė, Ugnė Šiurienė, Kotryna Davidovičienė.

šaltinis: http://zindymui.draugiska.lt/

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis