Paauglys namuose: kaip rasti bendrą kalbą

Pagrindiniai paauglystės uždaviniai - išsivaduoti nuo vaikiškų santykių su tėvais ir atrasti save. Tik taip paauglys taps savimi pasitikinčiu ir savarankišku suaugusiuoju. Ką tėvams svarbu žinoti apie paauglystę?

Paauglystė - kas tai?


Šiame amžiaus tarpsnyje paaugliams kyla natūralių ir neišvengiamų raidos uždavinių. Neretai paaugliai savarankiškumo siekia maištaudami prieš tėvus: jie nori gyventi pagal savo, o ne tėvų taisykles, pradeda konfliktuoti, nori vis mažiau laiko praleisti su šeima, gali gėdytis tėvų meilės išraiškos – apkabinimų, bučinių („Mama, baik!").

Paauglys siekia atrasti save santykiuose su bendraamžiais. Todėl jis tampa vis labiau priklausomas nuo draugų įtakos. Paauglys stengiasi pritapti prie draugų, nori jaustis „normalus".


Paauglys trokšta eksperimentuoti, išbandyti savo jėgas, įgauti kuo daugiau gyvenimiškos patirties, ypač tokios, kuri kelia malonius jausmus. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas paaugliui taip pat gali sukelti malonių jausmų. Tai gali paskatinti vartoti vėl ir vėl. Todėl kyla rizika, kad jaunuolis pasirinks lengvą ir klaidingą kelią, norėdamas patirti malonių pojūčių.


Iššūkiai visai šeimai


Nėra lengva būti paaugliu, tačiau nelengva būti ir paauglio tėvais! Tėvams šis laikas tampa ypač sunkus. Stebint, kaip keičiasi Jūsų ir vaiko santykiai, gali kilti nerimas, sielvartas ir noras juos išlaikyti tokius, kokie buvo. Gali atrodyti, kad vaikui esate nebereikalingi, nes jis savo elgesiu Jus nuvertina ir atstumia. Visgi priklausymo šeimai jausmas paaugliui svarbus, ir jis nenori prarasti Jūsų palaikymo.


Kilusių nemalonių jausmų dėl pasikeitusių santykių nevertėtų slopinti ar neigti. Neišreikštos emocijos ima slėgti ir nepalankiai veikti ir sveikatą, ir santykius. Savo išgyvenimais verta pasidalinti su kitais tėvais. Gali būti sunku kitiems išsipasakoti, baisu būti nuvertintam ir smerkiamam. Visgi, nesidalindami savo rūpesčiais, prarasite galimybę sulaukti pagalbos ir palaikymo iš kitų tėvų, kurie susiduria su panašiomis situacijomis. Esate ne vieni!


Pokyčių laikas: kūnas, smegenys, hormonai


Dėl natūraliai suintensyvėjusio hormonų išsiskyrimo kūnas auga ir vystosi gana sparčiai bei netolygiai. Paaugliai tampa nerangūs. Kinta kūno proporcijos, judesiai tampa kiek nekoordinuoti: paauglys kliūva už savo kojų, iš rankų jam krenta daiktai ir pan. Visa tai paaugliui kelia diskomfortą, nepasitenkinimą savo išvaizda, nepasitikėjimą savimi.

Dėl hormonų poveikio vyksta ir lytinis brendimas. Mergaitės moteriškėja, o berniukai vyriškėja. Stiprėja seksualumo jausmas ir domėjimasis priešinga lytimi. Paaugliai nori vis daugiau privatumo, gali jausti gėdos, kaltės jausmus.

Kaip ir kūnas, dėl hormonų išsiskyrimo smegenys taip pat vystosi netolygiai. Smegenų dalys, atsakingos už impulsus (noras nedelsiant patenkinti poreikį, troškimą) vystosi pirmiau negu tos dalys, kurios atsakingos už kontrolę (planavimą, sprendimų priėmimą, pasekmių numatymą). Todėl paaugliai – tarsi automobiliai be stabdžių: neretai pirma padaro, o tik paskui pagalvoja, yra linkę rizikuoti, jų elgesys ir nuotaikos labai permainingi.


Dėl natūraliai suintensyvėjusio hormonų išsiskyrimo kūnas auga ir vystosi gana sparčiai bei netolygiai. Paaugliai tampa nerangūs.
Dėl natūraliai suintensyvėjusio hormonų išsiskyrimo kūnas auga ir vystosi gana sparčiai bei netolygiai. Paaugliai tampa nerangūs.
Vida Press


Kaip paaugliai mato pasaulį?


Jaunuoliai išgyvena daug nežinios ir pasimetimo, todėl yra pažeidžiami ir lengvai veikiami išorinės aplinkos.

Vystosi paauglių abstraktus mąstymas, susitelkimas į save, fantazavimas, realybės stebėjimas. Tai, ką mato televizijoje, internete, bendraudami su draugais, formuoja jų įsitikinimus ir elgesį. Gali susiformuoti ir klaidingi įsitikinimai apie tai, kuo užsiima kiti jaunuoliai, kas yra malonu ir vertinga. Kiekvienas paauglys nori pritapti, todėl lengvai pasiduoda aplinkos įtakai. Paaugliams nelengva atskirti, kas teisinga ir ne. Taigi jie gali priimti neapgalvotus sprendimus, taip pat ir dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.


Todėl labai svarbu, kad tėvai būtų greta. Šeima pati pirma turi galimybę suteikti vaikui vertybinį pagrindą, formuoti įsitikinimus ir mokyti, koks elgesys priimtinas, o koks – ne. Pozityvios vertybės, aiškios nuostatos bei taisyklės gali padėti išvengti žalingo elgesio.


Kaip pasaulis mato paauglius?


Tai, kaip mes matome paauglius, ir tai, kokie jie yra iš tiesų, kartais gerokai skiriasi.


Kartais tėvams sunku susivokti, kad jų iš pažiūros mažas vaikas, fiziškai dar atrodantis labai jaunas, nori laisvės ir vis daugiau teisių.


Viena vertus, suaugusieji ima vertinti paauglius kaip svarbius visuomenės narius, iš kurių galima tikėtis pagalbos ir tam tikrų pareigų atlikimo, daugiau atsakomybės ir tinkamo elgesio šiame pilname reikalavimų (pavyzdžiui, laikyti egzaminus), pasaulyje.


Kita vertus, aplinkiniai paauglius mato ir kaip keliančius rūpesčius bei problemas net ir tada, kai taip nėra.

Bendraudami su paaugliu, atkreipkite dėmesį, ar adekvačiai jį vertinate. Jei savo vaiką matote tik kaip nevykėlį, blogą arba tik kaip gerą, panašu, kad matote ne viską. Tokiu atveju naudinga įsivardinti sau ir jo stipriąsias puses, ir keliančias sunkumų. Kuo labiau tėvų požiūris, nuostatos apie savo vaikus tolsta nuo realybės, tuo didesnė konfliktų su jais tikimybė. O paaugliams tada pagrįstai atrodo, kad niekas jų nesupranta.


Bendraudami su paaugliu, atkreipkite dėmesį, ar adekvačiai jį vertinate. Jei savo vaiką matote tik kaip nevykėlį, blogą arba tik kaip gerą, panašu, kad matote ne viską.
Bendraudami su paaugliu, atkreipkite dėmesį, ar adekvačiai jį vertinate. Jei savo vaiką matote tik kaip nevykėlį, blogą arba tik kaip gerą, panašu, kad matote ne viską.
Vida Press


Patarimai paauglių tėvams


NENUSTEBKITE. Tikėkitės paauglio impulsyvumo (pirma padarys, tik po to pamąstys), neapgalvotų sprendimų, ryškaus jausmingumo, nes šiame laikotarpyje tai normalu ir tikrai įvyks. Didesnė suaugusiojo tolerancija tokiam paauglio elgesiui padės geriau sutarti.


PADĖKITE. Padėkite savo vaikui įveikti iššūkius, kuriuos būtina planuoti. Pavyzdžiui, jei laukia sunkus egzaminas, kartu sudarykite mokymosi planą ir grafiką bei numatykite, kur konkrečiai gali iškilti daugiausia sunkumų.


POPAMOKINĖ VEIKLA IR LAIVALAIKIS - paaugliui labai svarbu turėti turiningą užimtumą, plėsti akiratį, pasaulėžiūrą, lavintis įvairiomis kryptimis, pažinti ir išbandyti įvairias veiklas ir išmokti planuotis savo laisvalaikį. Padėkite savo paaugliui pasirinkti papildomo ugdymo būrelius, savanoriškas veiklas ar jaunimo organizacijas, o taip pat ir tinkamas laisvalaikio formas. Nesidrovėkite paskambinti į pasirinktą organizaciją ar būrelio mokytojui ir pasiteirauti apie veiklos turinį, tikslus, taikomus metodus ir pan., tuo pačiu galite išsakyti ir jums svarbius dalykus bei savo lūkesčius ir stebėti pašnekovo reakcijas - toks pokalbis ir įsigilinimas bus vaikui puikus pavyzdys, kaip atsakingai rinktis ir elgtis įvairiose gyvenimo srityse, o tuo pačiu ir išgirsite kaip būsimas paauglio vadovas ar mokytojas kalba, kokia jo kultūra, kaip atsako į klausimus.


Renkantis pramoginius ar kultūrinius renginius, drauge su paaugliu pasidomėkite jų turiniu, transliuojama žinia, kokiai auditorijai jis skirtas ir kt. - taip ugdysite vaiko kritinį mąstymą, gebėjimą rinkti geriausius, tinkamiausius dalykus.


UGDYMO ĮSTAIGA - tam tikrais amžiaus tarpsniais tenka rinktis mokyklą. Kas yra papildomas stresas ne tik Jums, bet ir Jūsų vaikui. Tyrimai rodo, kad keičiant mokyklas visada išauga streso lygis ir paaugliui ar jaunuoliui padidėja rizika pradėti eksperimentuoti alkoholiu, rūkalais ar kitomis narkotinėmis medžiagomis. Tad skirkite pakankamai laiko ir dėmesio drauge su paaugliu renkantis mokyklą. Renkantis ugdymo įstaigą verta atkreipti dėmesį ne tik į jos reitingus ar prestižą, bet ir į įstaigos kultūrą bei nuostatas. Dauguma Lietuvos mokyklų savo vidaus tvarkose jau yra įsirašę punktus apie draudimus mokykloje ar jos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholį bei kitas narkotines medžiagas, apie sankcijas atėjus į ugdymo įstaigą apsvaigus nuo minėtų medžiagų ir kt. Taip pat su mokiniu ir tėvais/ globėjais sudaromose sutartyse yra įtraukti punktai apie minėtus draudimus ir sankcijas už jų nesilaikymą. Jei tokių punktų nėra, tuomet drąsiai klauskite ir teiraukitės atsakingos asmens, ar yra dokumentas, kuriame yra numatyti tokie dalykai. Prisiminkite, kad mokyklos administracijos nuostatos ir vertybės visada turi tiesioginį poveikį ir ugdytiniams, jų elgsenos formavimuisi.


SKATINKITE. Skatinkite veiklą, kuri stiprintų besivystančias vaiko smegenis. Pavyzdžiui, kartu žaiskite šachmatais ar kitus strateginius žaidimus arba įtraukite paauglį į šeimos pasitarimus bei skatinkite jį ieškoti kūrybiškų problemų sprendimų.


Paaugliai myli savo tėvus, tačiau jiems gali būti sunku tai parodyti. Teks palaukti, kol Jūsų vaikas dar paaugs ir galės išreikšti savo jausmus Jums, subręs.
Paaugliai myli savo tėvus, tačiau jiems gali būti sunku tai parodyti. Teks palaukti, kol Jūsų vaikas dar paaugs ir galės išreikšti savo jausmus Jums, subręs.
Vida Press


STEBĖKITE. Paaugliai dažnai ne tiek daug pasako žodžiais, kiek savo elgesiu. Ypač tai būdinga berniukams. Pavyzdžiui, paauglio depresyvumas gali pasireikšti ne mums įprastu liūdesiu, bet ryškiu pykčiu (ant savęs ar kitų), agresija. Be to, neretai paaugliai viena sako, kita daro. Taigi tėvai turi ne tik klausytis, bet ir stebėti.


NEVERSKITE. Paaugliai myli savo tėvus, tačiau jiems gali būti sunku tai parodyti. Teks palaukti, kol Jūsų vaikas dar paaugs ir galės išreikšti savo jausmus Jums, subręs. Nespauskite ir nereikalaukite jų jausti ar kalbėti tai, kam jie dar nėra pasiruošę. ( „Ačiū, kad esi tokia gera mama; atleisk, kad turėjai laukti mano 36 gimtadienio, kad tai pasakyčiau...")


PASITIKĖKITE. Suteikti daugiau laisvės paaugliui yra būtina. Tik pasitikėdami juo, mokysite ir jį pasitikėti Jumis ir pačiu savimi. Paauglys, nors prižiūrimas tėvų, turi turėti galimybių ir pats priimti sprendimus įvairiose srityse (nuo išvaizdos iki profesijos pasirinkimo).


NUSTATYKITE TAISYKLES. Suteikiama laisvė turi turėti aiškias ribas (taisykles, susitarimus), o šios yra nustatomos ieškant kompromisų. Kategoriški draudimai atneša mažiausiai naudos, o neretai tik skatina paauglį maištauti. Geriau kartu sutarkite, kada jis turi grįžti namo, kada paskambinti, nuo ko susilaikyti, kokios konkrečios s pasekmės, jei tai pažeidžia.


NENUVERTINKITE. Niekada nenuvertinkite psichoaktyviųjų medžiagų poveikio besivystančioms smegenims. Tvirtai laikykitės savo nuostatų saugodami vaiką nuo to. Kuo vėliau jis paragaus tabako ar alkoholio, tuo turės didesnį atsparumą jų neigiamam poveikiui.


Ar gerai suprantate paauglius, sužinosite atlikę testą, kurį galima rasti naujame paauglių tėvams skirtame puslapyje „Ką veikia vaikai“.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis