Pradiniame ugdyme siūloma įteisinti visos dienos mokyklos modelį

Užtikrinant lygiateises ugdymosi sąlygas, pradiniame ugdyme siūloma įteisinti kompleksinę visos dienos mokyklos veiklą.

Tai numatantį Švietimo įstatymo pakeitimo projektą įregistravo Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos narė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė kartu su kitais parlamentarais.


Pagal siūlomą projektą, „pradinis ugdymas pagal pradinio ugdymo programas gali būti derinamas su neformaliuoju vaikų švietimu ir grindžiamas pasirinktu visos dienos mokyklos modeliu. Visos dienos mokyklos tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno vaiko ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje. Visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarką nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.“


Švietimo įstatymo papildymu siekiama apibrėžti visos dienos mokyklos veiklos organizavimo vietą Lietuvos švietimo sistemoje, remiantis jos modelių išbandymo bei kitų Europos Sąjungos valstybių patirties analize.


„Lietuvos bendrojo ugdymo sistemoje stebimi reikšmingi skirtumai tarp atskirų mokinių pasiekimų, kuriuos sąlygoja nepalanki mokinio šeimos socialinė, ekonominė, kultūrinė aplinka, taip pat ugdymo netolygumai skirtingose mokyklose ar regioniniai / savivaldybių ypatumai“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.


Jame nurodoma, kad visos dienos mokykla (VDM) yra mokyklos veiklos organizavimo būdas, užtikrinantis kompleksinį atotrūkio problemos sprendimą, grindžiamą Geros mokyklos koncepcija.


Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2018 m. buvo patvirtintos Rekomendacijos dėl visos dienos mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo. Tėvų apklausos duomenimis, visos dienos mokyklos poreikis labiausiai išreikštas vaikams nuo 6 iki 11 m., taip pat socialiai pažeidžiamiems ar turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.


Kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, ministro įsakymu 2018–2019 mokslo metais VDM modelių išbandymas buvo numatytas 42-ose, realiai įgyvendintas – 38-ose įvairių tipų mokyklose. Nuo 2019–2020 mokslo metų savivaldybės gali vykdyti VDM veiklą savo iniciatyva.


Įstatymo pataisų autoriai pastebi, kad VDM modelių išbandymo metu išryškėjo ir su mokyklos steigėjo (savivaldybės) kompetencija susijusios problemos: lėšų VDM personalui finansuoti trūkumas, nepakankamas aprūpinimas mokykliniais autobusais, steigėjo (savivaldybės) neprisidėjimas prie VDM veiklos apskritai.


Priėmus Švietimo įstatymo pakeitimo projektą, švietimo, mokslo ir sporto ministras turės patvirtinti Visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašą.


Šiuo metu visos dienos mokykla kaip kompleksinė ugdymo forma nėra nacionaliniu lygiu įteisinta Švietimo įstatyme.

Siūloma, kad Švietimo įstatymo pataisos įsigaliotų 2022 m. rugsėjo 1 d.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis